loading

ecoFLEX modeli

Ne postoji jedno magično rešenje za problem potrošnje goriva i zagađenja vazduha. Svako vozilo ima drugačije karakteristike i mušterije. Iz tog razloga, Opel je usvojio holistički pristup ecoFLEX-u.

Poboljšan rad motora uz smanjen prazan hod, modifikovani menjači, gume sa malim otporom kotrljanja, aerodinamičko usklađivanje i povećanje konačnog koeficijenta prenosa, sve to može pojedinačno biti od koristi. Ali, kombinujući ih i fino ih podešavajući za svaki pojedini model, Opel stvara dubinski pristup.

Da unapredi efikasnost motora, Opel koristi napredne tehnologije da poboljša proces sagorevanja i da smanji unutarnje gubitke zbog trenja i prekomerne težine.

Sistem varijabilnog otvaranja ventila (VVT)

Da bi se poboljšali protok vazduha i sagorevanje, WT dozvoljava da se tempiranje usisnih i izduvnih ventila menja tokom rada.

Konstantno se prilagođava uslovima opterećenja i tako omogućava povećanu performansu zajedno sa smanjenom potrošnjom.

Varijabilna usisna cev

Menjajući dužinu usisnog trakta kojeg kontroliše ventil, brzina protoka vazduha se povećava pri niskim obrtajima za visoki obrtni momenat, tako što usmerava vazduh kroz kraću putanju.

Pri većim obrtajima, kraća putanja sa povećanim prečnikom otvara se da performansu uveća do maksimuma. Opel koristi ovaj princip i u benzinskim i dizel motorima.

Varijabilni turbopunjač

Da se izbegne tipični "turbo lag" pri niskim brzinama rada motora, turbopunjači imaju varijabilnu geometriju lopatica. Za optimalnu efikasnost, elektronski senzori nadgledaju poziciju varijabilnih krilca.

"Common rail" sistem višestrukog ubrizgavanja

Ultra brze dizne dozvoljavaju do 8 ubrizgavanja po ciklusu rada motora, za bolje kontrolisano i glatko sagorevanje. Rezultat: veća udobnost u vožnji, manja buka i smanjeno sagorevanje i emisija gasova.

Sagorevanje u zatvorenoj petlji

Dizel svećice sa senzorima pritiska omogućavaju da se pritisak u komori za sagorevanje stalno nadzire, radi finog podešavanja procesa ubrizgavanja goriva. To omogućava optimalni proces sagorevanja u zatvorenoj petlji, koji rezultuje boljom performansom i štednjom goriva, zajedno sa smanjenom emisijom gasova i bukom.

Mnoge male promene mogu činiti veliku razliku. Zato, da bi dodatno poboljšali efikasnost, Opelovi inžinjeri stalno procenjuju svaki aspekt performanse vozila.

 

 

Aktivno upravljanje vazduhom

Otpor vazduha je ključni faktor za potrošnju goriva i automobilsku emisiju gasova, posebno pri većim brzinama.

Fino aerodinamičko podešavanje se zato može naći na svim ecoFLEX automobilima, počevši od spuštene šasije, optimizovanog prednjeg dizajna do aktivnih poklopaca na maski, koji prilagođavaju tok vazduha kroz kućište motora u skladu sa temperaturnim potrebama.

 

 

Gume sa malim otporom kotrljanja

Otpor kotrljanja guma je drugi važan faktor za potrošnju. Za razliku od aerodinamike, smatra se da je nezavistan od brzine. Smanjenje otpora kotrljanja može rezultovati u uštedi goriva do 4%.

Savremene gume sa malim otporom kotrljanja zadovoljavaju iste standarde za šare, trenje i otpornost na temperaturu kao i obične gume.

 

 

Optimizovani menjači

Veći koeficijenti prenosa dozvoljavaju manju brzinu motora pri datoj brzini vozila, ali to takođe znači manje ubrzanja. Spajanjem većih koeficijenata prenosa sa motorima sa povećanom snagom i niskim obrtnim momentom, ovaj hendikep je izbegnut na većini Opel ecoFLEX automobila.

 

Indikator stepena prenosa

Svesnost o tome kada promeniti brzinu jeste ključni faktor za ekonomičnu vožnju. Većina Opel ecoFLEX modela ima indikator stepena prenosa jasno vidljiv na tabli sa instrumentima, omogućujući vozaču da zna optimalno vreme kada da promeni brzinu za maksimalnu efikasnost.

 

 

 Spolja kontrolisani kompresor za klimu

 Opelovim sistemima za klimatizaciju upravlja spolja kontrolisani kompresor koji radi samo onda kad je potreban. To ne samo da omogućuje bolju kontrolu klime, već takođe štedi potrošnju goriva i smanjuje emisiju gasova, u poređenju sa konvencionalnim sistemom, gde je kompresor svo vreme pokretan motorom.

Idi na vrh